Elk jaar in de eerste week na de paasvakantie strijden 2 mensen om de titel Praeses voor het jaar nadien. Zij stellen beide een team op in hun eigen gekozen thema en organiseren een hele week activiteiten, delen gratis eten en drinken uit en proberen zo stemmen te ronselen.

Op vrijdag voor de middag TD mogen leden van Eligia stemmen op hun favoriete Praeses / team. Tijdens de middag TD wordt bekend gemaakt wie er gewonnen heeft en wordt er een gratis vat gegeven en gefeest!