Wat is dat?


Verschillende keren per jaar komen wij samen om liedjes te zingen en biertjes te drinken. Hiervoor gebruiken wij de Antwerpse codex. De cantussen gaan door in den Aalmoezenier of de Wagetol.

Over het algemeen zijn cantussen zijn enkel toegankelijk voor gedoopten (maakt niet uit bij welke club). Sommige cantussen zijn zelfs enkel toegankelijk voor de gedoopten van Eligia maar 1 keer per jaar nodigen wij iedereen uit die toch eens wil komen cantussen maar niet gedoopt is op onze familie en vriendencantus!

Cantuskalender


10 oktober => Pledgecantus

17 oktober => Openingscantus

20 november => Ge hangt eraan vast cantus

9 februari => Nacho- / familie en vrienden cantus

22 maart => Ouw zakken cantus (gesloten)

9 mei => Slotcantus